آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی رویش

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی رویش

تست افتراقی آنفولانزا و کووید-19

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی رویش

خـدمـات آزمایـشـگاه ژنـــتــــیـــک و پاتوبیولوژی رویـش

لیست آزمایش ها

بیمه های طرف قرارداد

دپارتمان ژنتیک و مشاوره ژنتیک

مقالات

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه با ما در تماس باشید

گالری تصاویر رویش

بخش های آزمایشگاه رویش

ما در آزمایشگاه رویش به عنوان پیش رو در ارائه خدمات تخصصی، با کیفیت و سریع در تشخیص و درمان موثر سهیم هستیم. متناسب با ماموریت در نظر گرفته شده با آخرین تکنولوژی روز دنیا و تجهیزات با کیفیت در بخش های مختلف پاتولوژی، کلینیکال و ژنتیک پزشکی بکار گرفته شده است. در حال حاضر کلیه تست های ژنتیک پزشکی مثل NIPT,QF-PCR, PND, , و بررسی انواع جهش های ژنتیکی در این آزمایشگاه انجام می شود.

بخش ژنتیک مولکولی

بخش سرولوژی

بخش پاتولوژی

بخش هورمون شناسی

سیتوژنیک

مشاوره ژنتیک مادران باردار