شناسایی پروتئین مرتبط با متاستاز در سرطان پانکراس


به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، سرطان پانکراس عامل شماره 3 مرگ و میر ناشی از سرطان در ایالات متحده است و تنها 12 درصد از بیماران پنج سال پس از تشخیص زنده می مانند. سرطان لوزالمعده شدید با متاستاز همراه است، و این گسترش تومورهای ثانویه است که معمولاً باعث مرگ می شود، اما اطلاعات کمی در مورد مکانیسم های مولکولی که باعث متاستاز می شوند، وجود دارد. در مطالعه ای که در 18 دسامبر منتشر شد، محققان دانشگاه کالیفرنیا، دیویس نشان دادند که بیان غیرطبیعی پروتئین Engrailed-1 (EN1) باعث پیشرفت سرطان پانکراس و متاستاز در شرایط آزمایشگاهی و در مدل های موش می شود. این تیم همچنین دریافتند که افزایش EN1 با سرطان پانکراس شدید و متاستاتیک در بیماران انسانی مرتبط است، که نشان میدهد EN1 ممکن است هدف خوبی برای درمان های سرطان پانکراس باشد.محققان یک عامل اپی ژنتیک جدید ی را شناسایی کردند که می تواند به متاستاز در سرطان پانکراس کمک کند، سرطانی که یکی از چالش برانگیزترین سرطان ها برای درمان است. متاستاز یکی از اجزای مهم پیشرفت سرطان پانکراس است، اما محققان قادر به شناسایی جهش های ژنتیکی مسئول آن نیستند. به همین دلیل، هوانگ فکر می کرد که عوامل غیر ژنتیکی، مانندتغییرات اپی ژنتیکی یا تغییر تولید پروتئین، ممکن است نقش داشته باشند. تیم او قبلاً چندین فاکتور رونویسی،پروتئین هایی که تولید پروتئین های دیگر را کنترل می کنند، شناسایی ک ردند که در سرطان های پانکراس که متاستاز شده اند در مقایسه با تومورهای اولیه افزایش می یابد. یکی از این پروتئین ها، EN1، برای بقای نورون ها در طول تکامل ضروری است و معمولا در سلول های پانکراس بالغ تولید نمی شود. نشان داده شده است که EN1 اشکال تهاجمی سرطان سینه را ترویج می کند و همچنین با پیش آگهی ضعیف در سایر سرطان ها، از جمله گلیوبلاستوما و کارسینوم کیستیک آدنوئید غدد بزاقی همراه است، اما نقش آن در سرطان پانکراس قبلا توضیح داده پ نشده بود. محققان آزمایش کردند که آیا مهار EN1 یا افزایش بیان آن بر رشد و بقای ارگانوئیدهای سرطان لوزالمعده تأثیر می گذارد؟ آنها دریافتند که بدون EN1، سلول های سرطانی پانکراس کمتر زنده می مانند و تقسیم می شوند، اما افزودن EN1 اضافی، بقای تومورها را افزایش می دهد. علاوه بر این، زمانی که محققان خطوط سلولی سرطان لوزالمعده موش را به طور ژنتیکی اصلاح کردند تا EN1 بیش از حد معمول تولید کنند، سلول ها نرخ تهاجم و مهاجرت سلولی را افزایش دادند که ویژگی های کلیدی متاستاز است. بسیار واضح است که EN1 یک عامل واقعاً مهم در پشت پرخاشگری سرطان پانکراس است. محققان همچنین نشان دادند که EN1 برای پیش آگهی سرطان پانکراس انسان مهم است. آنها دریافتند که سطح EN1 در زیرمجموعه ای از بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده پیشرفته افزایش یافته است و بیماران با EN1 بالا پیش آگهی بدتری دارند. بیماران با سطوح بالای EN1 زمان بقای کوتاه تری دارند که نشان می دهد این بیماری در تهاجمی سرطان پانکراس نقش دارد.